Jozef Kováč

Bachelor's thesis

Obchodný register a konanie vo veciach obchodného registra

Business register and proceedings in matters of business register
Abstract:
Bachelor work deals with bussiness register and proceedings in matters of bussiness register. The first part of bachelor thesis focuses on concept of bussiness register, historical development, legislation of bussiness register, greater detail of entries and collection of documents, organization of bussiness register too. The second part of bachelor work is oriented on registered data conretely analyzes …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou obchodného registra a konania vo veciach obchodného registra. Prvá časť je zameraná na samotný pojem obchodný register, historický vývoj, právna úprava obchodného registra, podrobnejšie opisuje zápisy a zbierku listín a tiež organizácia obchodného registra. Druhá kapitola sa venuje registrovaniu údajov konkrétne analyzuje návrh na zápis údajov do obchodného …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2012
  • Vedúci: doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking