Theses 

Analysis and Comparison of Development Indicators of Ukraine and Belarus – Vojtěch Vaněk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vojtěch Vaněk

Bakalářská práce

Analysis and Comparison of Development Indicators of Ukraine and Belarus

Analýza a komparace rozvojových indikátorů Ukrajiny a Běloruska

Anotace: Tato práce charakterizuje a porovnává rozvoj Ukrajiny a Běloruska. To zahrnuje analýzu vývoje vybraných rozvojových indikátorů mezi lety 2000 a 2015 a ohodnocení současného stavu rozvoje. První, teoretická, část je věnována základním definicím a teoriím regionu, regionálního a udržitelného rozvoje. Zvláštní pozornost je věnována agendě Spojených Národů. V druhé, analytické části, jsou jako první představeny obecné informace týkající se obou zkoumaných zemí. Následně je provedena analýza vývoje třiceti socioekonomických a environmentálních indikátorů. Analýza identifikuje hlavní problémy rozvoje zkoumaných států, přičemž se zaměřuje na ekonomii, chudobu a nerovnost, veřejné zdraví a životní prostředí. Závěr práce obsahuje shrnutí výzkumu a rekapituluje hlavní výstupy.

Abstract: This thesis characterizes and compares the development of Ukraine and Belarus. That includes an analysis of the selected development indicators between years 2000 and 2015, as well as evaluation of the actual level of development. The first, theoretical part, is dedicated to basic definitions and theories of region, regional and sustainable development. Special attention is paid to UN agenda. In the second, analytical, part, firstly general information about both observed countries is given. Then an analysis of the development of thirty socio-economic and environment-related indicators is conducted. The analysis identifies the main issues of development in observed countries while it put a focus on developmental aspects such as economy, poverty and inequality, public health and environment. The conclusive part contains a summary of the research and recapitulates the main outcomes.

Klíčová slova: Rozvoj, Udržitelnost, Ukrajina, Bělorusko

Keywords: Development, Sustainability, Ukraine, Belarus

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Katerina Kedron, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/58843 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/58843/priloha/47781 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
appendix appendix
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz