Laura Verková

Bakalářská práce

Analýza časových řad emisí CO2 ze spalování fosilních paliv ve vybraných zemích (1990-2017)

Time series analysis of CO2 emissions from fossil fuel combustion in selected countries (1990-2017)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá úvodem do problematiky globálního oteplování, emisí skleníkových plynů s důrazem na CO2 a analýzou časových řad emisí CO2 ze spalování fosilních paliv ve vybraných zemích, mezi roky 1990 až 2017. Hlavním cílem je zhodnocení vývoje časových řad v České republice, Německu, Španělsku, Rusku, Číně a Spojených státech amerických, a to za pomocí základních charakteristik a …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with an introduction to global warming, greenhouse gas emissions with emphasis on CO2 and time series analysis of emission CO2 from combustion of fossil fuels in selected countries, between 1990 and 2017. The main purpose is to evaluate the development of time series in the Czech Republic, Germany, Spain, China, Russia and the United States of America using the basic charakteristice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2020
  • Vedoucí: Karel Helman
  • Oponent: Ondřej Šimpach

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78779