Terézia Anna Kernátsová

Bakalářská práce

Are cross-cultural differences influential factor in terms of GDP?

Are cross-cultural differences influential factor in terms of GDP?
Anotace:
Cieľom tejto bakalárskej práce je overiť signifikantnosť vplyvu medzi-kultúrnych rozdielov na HDP, pričom pri definovaní týchto rozdielov sme sa inšpirovali modelom šiestich kultúrnych dimenzií vytvoreným G. Hofstedem (2010). Vhodnosť dimenzionálneho vyjadrenia kultúry pritom spočíva v možnosti rozloženia celkového vplyvu kultúry na špecifické vplyvy jednotlivých dimenzií. V závere, OLS regresná analýza …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to verify whether the cross-cultural differences significantly affect the development of the GDP. In expressing the cross-cultural differences we got inspired by the model of six cultural dimensions created by G. Hofstede (2010). The dimensional definition of the culture is rather convenient because it allows dividing the overall effect of the culture, into separate impacts …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Helena Chytilová
  • Oponent: Klára Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78744

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie