Tomáš DVOŘÁK

Bakalářská práce

Pohraniční služba za socialismu

Borderline guards in socialist republic
Anotace:
V této práci bych rád přiblížil fungování a činnost pohraničních složek v období let 1948 až 1989. Toto velice široké téma jsem se rozhodl zúžit zejména na běžnou agendu a denní rutinu PS. Mým druhým cílem je zjistit, zda-li a jak byly tyto složky ovlivněny tehdejším režimem a jak bylo na jednotlivé vojáky politicky působeno.
Abstract:
It this bachelor thesis I would like to get closer to a process and work of borderline guards in years 1948 to 1989. This is very big theme and I would like to norrow it down to a basic administrativ a daily rutine of BG. My secound goal is to find If this services was influenced by regime in that time, and If and how could that impact individual soliders.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁK, Tomáš. Pohraniční služba za socialismu. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Historická studia / Historie se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma