Pavel Zahradník

Bakalářská práce

Evropská pohraniční a pobřežní stráž

European Border and Coast Guard
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Evropskou pohraniční a pobřežní stráží, známou pod názvem Frontex. Teoretická část práce je zaměřena v první řadě na ukotvení teoretických pojmů z oblasti ochrany hranic, migrace a schengenského prostoru, dále pak se tato část věnuje samotné Evropské pohraniční a pobřežní stráži, jejímu vzniku, právnímu ukotvení, organizaci a hlavním úkolům. Praktická část práce je zaměřena …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the European Border and Coast Guard Agency, known as Frontex. The theoretical part of the thesis focuses primarily on the anchoring of theoretical concepts in the field of border protection, migration and the Schengen area. The practical part of the thesis is focused on the competence of the European Border and Coast Guard Agency in the Czech Republic, the thesis describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: RSDr. Petr Rožňák, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS