Lenka Šuhájková

Master's thesis

Strukturální fondy EU

Structural funds of EU
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá tématem strukturálních fondů EU v programovém období 2014 - 2020. Cílem práce je zhodnocení konkrétní výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I z pohledu mateřských škol a návrh na zlepšení podmínek výzvy v případě vyhlášení výzvy nové. Výzva je hodnocena z pohledu přínosu jednotlivých realizovaných aktivit pro mateřskou školu, složitosti podávání žádosti o dotaci a celého procesu …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of European Structural funds in programming period 2014 - 2020. The aim of this thesis is to evaluate the specific call Templates for kindergartens and primary schools from the point of view of kindergartens and to make a suggestion for improvement of the conditions of the call in case of a new call.The call is evaluated from the point of view of the benefits …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedúci: Radek Čajka
  • Oponent: Martin Malý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76289

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma

Všechny práce