Bc. Lucie Šmerdová

Bakalářská práce

Hyperaktivní žák ve výuce cizích jazyků

Hyperactive pupils in teaching of foreign languages
Abstract:
This bachelor diploma thesis about problems hyperactive schoolschild in teaching somebody else´s languages. The main point of my research is certificate or disproval my hypothesis.In my hypothesis look into I cooperation parents of these schoolschilds with the school, what ist for these schoolschildren with ADHD very difficult and what less so difficult in in teaching somebody else´s languages and …více
Abstract:
Tato práce pojednává o problematice hyperaktivních žáků, konkrétně ve výuce cizích jazyků. Hlavním bodem mého výzkumu je potvrzení či vyvrácení mé hypotézy, kdy řeším, jaká je spolupráce rodičů žáků trpícími ADHD se školou, které záležitosti jsou pro žáky ve výuce cizích jazyků hodně náročné a které méně a jaká je informovanost učitelů o této problematice. Věnovala jsem se jak hyperaktivním žákům, …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta