Bc. Barbora Ďásková

Bakalářská práce

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků v komunitní péči o osoby s duševním onemocněním

Educational Needs of Social Workers in a Community Care for People with Mental Illness
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem vzdělávacích potřeb sociálních pracovníků v komunitní péči o osoby s duševním onemocněním. Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů a to komunitní péče o osoby s duševním onemocněním, sociálního pracovníka a jeho vzdělávacích potřeb. Metodická část je postavena na interpretaci dat získaných kvalitativní výzkumnou strategií, která byla provedena …více
Abstract:
The subject of the thesis is educational needs of social workers in a community care for people with mental illness. The theoretical part focuses on defining basic terminology, namely community care for people affected by mental illness, social workers, and their educational needs. The methodological part is based on interpreting the data obtained using qualitative research strategy, specifically using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií