Ing. Jan VELEBA

Disertační práce

Řešení problematiky ustálených chodů v elektrizační soustavě s důrazem na vyšetřování poruchových stavů

Steady State Solution of Electric Power Systems with Accent on Fault Modelling
Abstract:
Tato disertační práce se zabývá řešením ustáleného chodu elektrizačních soustav. Tato problematika je dále propojena se speciálními procedurami pro zajištění numerické stability a vysoké výpočtové rychlosti tradičních numerických metod (Gauss, Gauss-Seidel, Newton-Raphson, Fast-Decoupled, DC), s robustními kódy pro modelování transformátorů s přepínači odboček pod zatížením a s vyspělými technikami …více
Abstract:
This thesis deals with steady-state load flow analysis of electric power systems. The problem is further combined with specialized procedures for maintaining numerical stability and high calculation speed of traditional load flow techniques (Gauss, Gauss-Seidel, Newton-Raphson, Fast-Decoupled, DC load flow), with robust codes for modelling on-load tap-changing (OLTC) transformers and with advanced …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VELEBA, Jan. Řešení problematiky ustálených chodů v elektrizační soustavě s důrazem na vyšetřování poruchových stavů. Plzeň, 2013. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/