Jakub Vach

Master's thesis

Procedural aspects of international commercial arbitration

Procesní aspekty mezinárodní obchodní arbitráže
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá mezinárodní obchodní arbitráží. Cílem diplomové práce je identifikovat a zhodnotit mezinárodní obchodní arbitráž se zaměřením na definici mezinárodní obchodní arbitráže, právní úpravu mezinárodní obchodní arbitráže a zjištění rozdílů mezi rozhodčími pravidly Mezinárodního rozhodčího soudu Mezinárodní obchodní komory a Mezinárodního rozhodčího soudu v Londýně pomocí komparace …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the international commercial arbitration. The aim of the diploma thesis is to identify and evaluate the international commercial arbitration with a focus on the definition of international commercial arbitration, the legal regulations governing the international commercial arbitration and the discovery of differences between arbitration rules of The International Court …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2018
  • Supervisor: Martin Boháček
  • Reader: Tereza Nováková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71832