Theses 

Third-party Funding in International Commercial Arbitration – Mgr. Kateřina Zabloudilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Kateřina Zabloudilová

Diplomová práce

Third-party Funding in International Commercial Arbitration

Third-party Funding in International Commercial Arbitration

Anotace: Diplomová práce se zabývá fenoménem financování mezinárodních obchodních arbitráží třetími subjekty, čemuž byla v poslední době věnována nemalá pozornost. Jedná se o dynamické, rozvíjející se a poměrně kontroverzní téma spadající do oblasti práva mezinárodního obchodu. Práce podrobně popisuje subjekty smlouvy o financování mezinárodní obchodní arbitráže a determinuje výhody a nevýhody, které přináší. Práce dále analyzuje povinnost strany zveřejnit přijetí finančních prostředků od třetího subjektu, a to ve světle judikatury, národních právních úprav a pravidel rozhodčích institucí.

Abstract: The thesis deals with the issue of third-party funding, which is a controversial, dynamic, and evolving phenomenon that has currently attracted much attention in the field of international commercial arbitration. The thesis describes the subjects of a funding agreement and determines benefits and risks associated with third-party funding. Furthermore, the thesis analyses the obligation of a funded party to disclose the fact that it is being funded from the viewpoint of case law, national laws and rules of arbitral institutions.

Keywords: financování třetím subjektem, smlouva o financování, třetí subjekt, strana, jíž byly finanční prostředky poskytnuty, povinnost zveřejnit financování, third-party funding, funding agreement, third-party funder, funded party, duty of disclosure

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:37, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz