Bc. Denisa Řehulková

Bakalářská práce

Poskytování sociálních služeb v Nízkoprahovém zařízení dětí a mládeže OÁZA ve městě Karviná v letech 2018-2020

Provision of social services in low-threshold facilities for children and youth OÁZA in the town of Karviná in the years 2018-2020
Anotace:
Hlavním tématem této práce je fungování zařízení sociálních služeb v Karviné. Práce si klade za cíl přiblížit možnosti poskytování sociálních služeb v Nízkoprahovém zařízení Oáza, spadajícím pod Akademický ústav Karviná. Tato práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretickou částí je výzkum na téma sociálních služeb s ohledem na demografickou situaci zařízení. Praktická část této práce spočívá …více
Abstract:
The main topic of this thesis is the functioning of social services facilities in Karviná. The work aims to approach the possibilities of providing social services in the low-threshold facility Oáza, belonging to the Academic Institute Karviná. This thesis contains theoretical and practical parts. The theoretical part is research on the topic of social services regarding the demographic situation around …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/c6c47/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné