Bc. Erika ŠVEHLOVÁ

Diplomová práce

Ochrana uživatele služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež před předsudky a negativním hodnocením

The protection of users of institution for dangerous children and youth against prejudices and negative rating
Anotace:
Práce se zabývá opodstatněností ochrany klienta nízkoprahového zařízení před předsudky a negativním hodnocením. Ochrana před předsudky a negativním hodnocením je jedním z kritérií standardů kvality sociálních služeb v ČR a zároveň měřítkem pro její hodnocení. Toto kritérium bude pravděpodobně z české legislativy vypuštěno, proto se práce zabývá důsledky, které by tato změna mohla přinést. První kapitola …více
Abstract:
Thesis concerns with the point of protection of those using institutions for dangerous youth against prejudices and negative rating. The protection against prejudices and negative rating is one of the criterions of quality standards of social services in the Czech Republic but also a criterion of the quality measure rating at the same time. This criterion will be probably removed from the czech legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVEHLOVÁ, Erika. Ochrana uživatele služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež před předsudky a negativním hodnocením. Č. Bud., 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses keuyiq keuyiq/2
31. 3. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
31. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.