Mgr. Jan BLAŽEK

Bakalářská práce

Analýza vztahu dospívající mládeže a oděvní značky Nike

-

Analysis of relationship: teenagers and clothing brand Nike
Anotace:
Práce se zabývá vztahem velké mezinárodní oděvní značky a teenagerů. Klade si za cíl analyzovat vzájemný vztah, tedy jakým způsobem Nike komunikuje s teenagery, a jak teenageři nahlížejí na značku. Klíčovým materiálem pro práci je dotazník, který se zabývá mj. popularitou, povědomím a pozicí Nike vůči konkurenci z pohledu teenagerů. Důraz je kladen také na popis propagace, kterou Nike k oslovení tohoto …více
Abstract:
My bachelor work, the title of which is {\clqq}Analysis of relationship: teenager and clothing brand {--} Nike, is aimed at mutual relationship between certain clothing brand and its target audience. The objective is to clarify promotion channels Nike uses for communication with one of its market segment (teens), explain the style of this communication and set brand{\crq}s positioning. I want to describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2005
Identifikátor: 513

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2005
  • Vedoucí: ak. mal. Šárka Šišková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAŽEK, Jan. Analýza vztahu dospívající mládeže a oděvní značky Nike. Zlín, 2005. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 06. 05. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma