Mgr. Karel Štěpka, Ph.D.

Doctoral thesis

Detection of Sub-Resolution Spots in Microscopy Images

Detection of Sub-Resolution Spots in Microscopy Images
Abstract:
Fluorescenční mikroskopie se stala jednou z klíčových metod pozorování užívaných v biomedicínském výzkumu. Umožňuje vědcům studovat a vizualizovat detaily vnitrobuněčných struktur, a s využitím různých fluorescenčních technik mohou výzkumníci pořizovat 3D snímky zobrazující chromosomy, jejich části nebo dokonce jednotlivé geny, a tím lépe porozumět funkci a životnímu cyklu buněk. Velikost mnoha z těchto …more
Abstract:
In biomedical research, fluorescence microscopy has become one of the key methods of observation, allowing the researchers to study and visualize the details of intracellular structures. Using various fluorescence microscopy techniques, the researchers can acquire 3D images showing the chromosomes, their parts, and even individual genes, leading to a better understanding of the function and the life …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 3. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Jiří Jan, CSc., Pekka Ruusuvuori, DSc. (Tech)

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / field:
Informatics (4-years) / Informatics