Mgr. Karel Štěpka, Ph.D.

Disertační práce

Detection of Sub-Resolution Spots in Microscopy Images

Detection of Sub-Resolution Spots in Microscopy Images
Anotace:
Fluorescenční mikroskopie se stala jednou z klíčových metod pozorování užívaných v biomedicínském výzkumu. Umožňuje vědcům studovat a vizualizovat detaily vnitrobuněčných struktur, a s využitím různých fluorescenčních technik mohou výzkumníci pořizovat 3D snímky zobrazující chromosomy, jejich části nebo dokonce jednotlivé geny, a tím lépe porozumět funkci a životnímu cyklu buněk. Velikost mnoha z těchto …více
Abstract:
In biomedical research, fluorescence microscopy has become one of the key methods of observation, allowing the researchers to study and visualize the details of intracellular structures. Using various fluorescence microscopy techniques, the researchers can acquire 3D images showing the chromosomes, their parts, and even individual genes, leading to a better understanding of the function and the life …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 3. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Jan, CSc., Pekka Ruusuvuori, DSc. (Tech)

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika

Práce na příbuzné téma