Lenka Deštíková

Bachelor's thesis

Štátny rozpočet – najdôležitejší zákon roka

State Budget - the Most Important Law of the Year
Abstract:
DEŠTÍKOVÁ, Lenka, State budget - the most important law of the year. [Bachelor thesis]. Bank institute university Praha, international university Banská Bystrica. Institute of economics, pricing, social sciences and law. Head of thesis: Ing. Lenka Ostrožlíková. Year of defense: 2013. Number of pages: 47 Bachelor rights deals with the law on the state budget. The first chapter focuses mainly on the …viac
Abstract:
DEŠTÍKOVÁ, Lenka, Štátny rozpočet – najdôležitejší zákon roka. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: Ing. Lenka Ostrožlíková. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 47 Bakalárska práva sa zaoberá zákonom o štátnom rozpočte. Prvá kapitola je zameraná na základné pojmy hlavne …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2014
  • Vedúci: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: JUDr. Marian Korytiak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking