Aaron Oduro-Debrah

Bakalářská práce

The Impacts of International Migration on the Socioeconomic Indicators in Ghana

Dopad mezinárodní migrace na sociálně-ekonomické ukazatele v Ghaně
Anotace:
Tato studie hodnotí dopad mezinárodní migrace na socioekonomický indikatory v Ghaně. Pro účely studie byli vybráni Ghaňané žijící v evropských zemích a shromážděné údaje byly analyzovány tak, aby mohly být odvozeny hlavní zjištění. Pomocí metody primárního výzkumu byla hodnocena úroveň dovedností migrantů z Ghany a byly zkoumány dopady remitencí na nejbližší rodinu odesílatele. Sekundární údaje z ukazatelů …více
Abstract:
This study evaluates the impacts of international migration on the socio-economic indicators in Ghana. Some Ghanaian residents living in selected European destination countries were sampled, and the data collected were analysed to derive the main findings. Using primary research method, the level of skills of the Ghanaian migrants to Europe were assessed and the impacts on remittances on the remitter …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Nahanga Verter, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií