Theses 

The Impacts of International Migration on the Socioeconomic Indicators in Ghana – Aaron Oduro-Debrah

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Aaron Oduro-Debrah

Bakalářská práce

The Impacts of International Migration on the Socioeconomic Indicators in Ghana

Dopad mezinárodní migrace na sociálně-ekonomické ukazatele v Ghaně

Anotace: Tato studie hodnotí dopad mezinárodní migrace na socioekonomický indikatory v Ghaně. Pro účely studie byli vybráni Ghaňané žijící v evropských zemích a shromážděné údaje byly analyzovány tak, aby mohly být odvozeny hlavní zjištění. Pomocí metody primárního výzkumu byla hodnocena úroveň dovedností migrantů z Ghany a byly zkoumány dopady remitencí na nejbližší rodinu odesílatele. Sekundární údaje z ukazatelů Světové banky a Mezinárodní organizace pro migraci byly rovněž využity k posouzení dopadů mobility pracovní síly jak na Ghanu, tak na přijímací evropské destinace.Dalším aspektem studie byl „brain drain“ a „brain gain“ aspekt mezinárodní migrace. Zde byly náklady spojené s odlivem mozků pro vysílající země porovnávány s přínosy z „brain gain“, jak pro vysílající, tak pro přijímající země.Výsledek této studie ukázal, že Ghaňané žijící v Evropě pozitivně ovlivnili socioekonomický rozvoj Ghany, a to hned několika způsoby. Je však třeba reformovat stávající opatření tak, aby v budoucnu byla regulována nelegální migrace některých obyvatel z Ghany.

Abstract: This study evaluates the impacts of international migration on the socio-economic indicators in Ghana. Some Ghanaian residents living in selected European destination countries were sampled, and the data collected were analysed to derive the main findings. Using primary research method, the level of skills of the Ghanaian migrants to Europe were assessed and the impacts on remittances on the remitter’s immediate family through various channels were investigated. Secondary data from the World Bank indicators and the International Organisation for Migration were also employed to examine the effects of labour mobility on both Ghana and the receiving European destinations.Another aspect of the study covered was the brain drain and brain gain facet of international migration. Here, the cost involved in the brain drain to the sending countries were compared with the benefits of the brain gain to both the sending and receiving countries.The result of this study showed that Ghanaians living in Europe had impacted positively through several ways on the socio-economic development of Ghana. However, existing measures needed to be reformed to regulate future’s massive population movement in the way that irregular migration of some Ghanaians would be curbed.

Klíčová slova: remitence, příliv a odliv mozků, mezinárodní migrace, chudoba, rozvoj

Keywords: brain drain, remittances, international migration, development, brain gain

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Nahanga Verter, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/59003/priloha/48362 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/59003 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 07:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz