Mgr. Marie Hudečková

Master's thesis

Trénink klasického tance pro VII.ročník dívek taneční konzeravatoře se zaměřením na práci s prostorem a taneční projev.

Classical dance training for girls of VII. grade of dance conservatory with a focus on working with space and dance expression
Anotácia:
Absolventský projekt "Trénink klasického tance pro dívky VII. ročníku taneční konzervatoře se zaměřením na práci s prostorem a taneční projev" je souborem cvičení pro začátek školního roku. Projekt je založen na propracování prvků z předešlých ročníků, následně k výuce nových a složitějších prvků a finálně na zkombinování obou těchto druhů prvků do náročnějších vazeb. Hlavní důraz je kladen na taneční …viac
Abstract:
Graduation project "Classical dance training for girls of VII. grade of dance conservatory with a focus on working with space and dance expression" is a set of exercises for the beginning of the school year. Elaboration of already known elements from previous years, learning of new and more complex elements and finally making combinations of both of this parts is a basis of this project. The main emphasis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Mgr. Jarmila Vondrová
  • Oponent: doc. Mgr. Ludvík Kotzian

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/l574k/