Ing. Monika Bačová

Bakalářská práce

Identita v pohybu - konstrukce identit v prostoru působení marketingových komunikací

Identity in Motion - Identity construction in the area of marketing communications activities
Anotace:
V této bakalářské práci přibližuji a vymezuji základní pojmy z oblasti marketingu, srovnávám různé pohledy na identitu, analyzuji a hodnotím vliv marketingové komunikace a spotřebitelského chování na utváření identity v sociálním prostoru. Cílem práce je popsat, jak se identita člověka může neustále měnit během působení marketingových sdělení, jak ovlivňuje životní styl a image jedinců a uvést příklady …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis is focused mainly on the approach and the definition of basic concepts of marketing communication, on the comparison of various approaches to identity, on an analysis and evaluation of the influence marketing communication and consumer behaviour have on identity formation in a social area. The main goal of this thesis is to describe the changing identity of human during the action …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní