Bc. Vít Kocmánek

Master's thesis

Městská hromadná doprava v Břeclavi

Anotácia:
Práce se zabývá problematikou městské hromadné dopravy v Břeclavi. Na základě teoretických východisek a analýzy současného stavu jsou v práci navrhnuta opatření, kterými je možné alespoň částečně zvýšit kvalitu veřejné osobní dopravy v Břeclavi, a tyto návrhy jsou následně zhodnoceny.
Abstract:
This thesis deals with the issue of city transport in Břeclav. Based on theoretical solutions and current state analysis, measures for at least partially improving the quality of the city transport in Břeclav are suggested and subsequently evaluated.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2021
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Roman Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kocmánek, Vít. Městská hromadná doprava v Břeclavi. Pardubice, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / odbor:
Transport Engineering and Communications / Transport Management, Marketing and Logistics