Bc. Veronika Ouředníková

Bachelor's thesis

Marketing a volební úspěch

Marketing and electoral success
Anotácia:
V bakalářské práci na téma Marketing a volební úspěch je popsán politický marketing na reálném příkladu z prezidentských voleb z roku 2013 v České republice. Bakalářská práce se věnuje předvolebnímu období a přijetí kandidatur jednotlivých uchazečů, prvnímu kolu prezidentských voleb a jednotlivým marketingovým strategiím uchazečů, predikovaným výsledkům a komparací jak jejich kampaně byly účinné. Dále …viac
Abstract:
In this bachelor thesis Marketing and Electoral Success, the political marketing is described on the real example of the presidential election in the Czech Republic in 2013. The bachelor thesis deals with the pre-election period and the admission of nominations for individual candidates, it deals also with the first round of the presidential elections as well as with the marketing strategies of individual …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní