Theses 

Rozvojová pomoc poskytovaná medzinárodnými organizáciami: vplyv globálnej finančnej a ekonomickej krízy? – Lucia Ondičová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucia Ondičová

Diplomová práce

Rozvojová pomoc poskytovaná medzinárodnými organizáciami: vplyv globálnej finančnej a ekonomickej krízy?

Rozvojová pomoc poskytovaná mezinárodními organizacemi: vliv globální finanční a ekonomické krize?

Anotace: Ústředním tématem diplomové práce je vliv globální finanční a ekonomické krize na podporu rozvojových zemí mezinárodními institucemi. Práce obsahuje klasifikaci rozvojových krajin vybranými organizacemi, a to Skupinou Světové banky, Organizací spojených národů a Mezinárodním měnovým fondem. Dále zahrnuje popis hlavních činnostíi a způsoby získávání financí těmito organizacemi. Analýza vlivu krize je rozšířená o nevládní organizace zabývající se rozvojovou pomocí. Pro lepší posouzení vlivu krize na poskytovanou pomoc, obsahuje práce i shrnutí jejího dopadu na rozvinuté a rozvojové země.

Abstract: The main topic of the thesis is the impact of the global financial and economic crisis on the support of developing countries from international organizations. The work includes a classification of developing countries by selected organizations, namely The World Bank Group, the United Nations and the International Monetary Fund. The thesis also includes a description of organizations' main activities and ways of gaining finances. The analysis is extended to non-governmental organizations dealing with a development. For a better assessment of the reason why the crisis could have an influence on the provided assistance, the thesis contains a summary of the crisis impact on developed and developing countries.

Abstract: Ústrednou témou diplomovej práce je vplyv globálnej finančnej a ekonomickej krízy na podporu rozvojových krajín medzinárodnými organizáciami. Práca obsahuje klasifikáciu rozvojových zemí vybranými organizáciami, a to Skupinou Svetovej banky, Organizáciou spojených národov a Medzinárodným menovým fondom. Rovnako zahŕňa popis hlavných činností a spôsoby získavania financií týmito organizáciami. Analýza vplyvu krízy je rozšírená o nevládne organizácie zaoberajúce sa rozvojovou pomocou. Pre lepšie posúdenie vplyvu krízy na poskytovanú pomoc, obsahuje práca aj zhrnutie dopadu krízy na rozvinuté a rozvojové krajiny.

Klíčová slova: globální ekonomická krize, rozvojové krajiny, rozvojová pomoc, mezinárodní organizace

Keywords: international organizations, development aid, developing countries, global economic crisis

Klíčová slova: rozvojová pomoc, medzinárodné organizácie, globálna ekonomická kríza, rozvojové krajiny

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Eva Cihelková
  • Oponent: Josef Bič

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25997

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:09, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz