Mgr. Richard Kozáček

Diplomová práce

Imunita mezinárodních organizací jako překážka přístupu ke spravedlnosti

Imunity of International Organizations as an Obstacle to Access to Justice by Individual
Abstract:
The goal of this thesis is to focus on immunity of international organizations as obstacle to access to justice by individual. Right to access to court is fundamental human right of individual. Built on relevant regulation, analysis of proper case law and literature review, the aim of this thesis is to figure out, if the immunity of international organizations is absolute, if it is possible to restrict …více
Abstract:
Cieľom práce je zameranie sa na imunitu medzinárodných organizácií ako prekážku prístupu jednotlivca k spravodlivosti. Právo na prístup k súdu je základným ľudským právom jednotlivca. Vychádzajúc z predmetnej úpravy, analýzy príslušnej judikatúry a rešerše odbornej literatúry bude zámerom práce zistiť, či je imunita medzinárodných organizácií absolútna, či je možné imunitu obmedziť a ponúkne právne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta