Bc. Kateřina Bergerová

Diplomová práce

Středověká a raně novověká kuchyňská a stolní keramika z hradu Špilberk

Medieval and early modern kitchen and table pottery from Špilberk castle
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením keramického materiálu z hradu Špilberku především kuchyňské a stolní keramiky. Práce obsahuje vybrané kapitoly z dějin Špilberku a archeologického výzkumu na lokalitě. Hlavní náplní práce je analýza keramických nálezů ze 14. až 17. století, zhodnocení jejich výskytu na lokalitě a porovnání s keramickou produkcí přilehlého města Brna.
Abstract:
The thesis is dealing with the evaluation of ceramic material from Špilberk Castle, especially kitchen and table pottery. The thesis contains selected chapters from the history of Špilberk and archaeological research on the site. The main aim of the thesis is to analyze the ceramic findings from the 14th to the 17th century, to evaluate their occurrence on the site and to compare it with the ceramic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Archeologie / Archeologie