Bc. Kateřina Bergerová

Bakalářská práce

Středověká keramika z jižního parkánu hradu Špilberk

Medieval pottery from southern bailey of the castle Špilberk
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá spracováním keramického souboru pocházejícího z jižního parkánu hradu Špilberk. Hlavním cílem bylo vyhodnocení keramických nálezů a jejich časové zařazení. Na základě toho je možné určit dataci jednotlivých přestaveb gotické parkánové zdi a tím je zařadit do stavebního a historického vývoje hradu.
Abstract:
This bachelor thesis is about processing of the ceramic material from south bailey of the Špilberk castle. Main objective is to evaluate ceramics findings and to date them. This allows us to date particular reconstructions of the gothic wall encircling bailey and to put them in context of architectural and historical development of the castle.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Holub

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta