Theses 

Bezpečnost webových aplikací – Ondřej Pavlíček

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Bachelor programme / field:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Ondřej Pavlíček

Bachelor's thesis

Bezpečnost webových aplikací

Web application security

Abstract: Bakalářská práce se zabývá bezpečnostními chybami webových aplikací, které mohou být zneužity. Jsou zde vysvětleny teorie jednotlivých útoků, principy zneužití chyb, možné následky napadení aplikace z pohledu uživatele a konkrétní techniky na zabezpečení webové aplikace. V práci je také popsán vývoj zabezpečené aplikace sloužící k evidenci uživatelů. Testovací zóna pro simulování útoků i s teoretickými informacemi o provedení je umístěný na adrese http://www.ochranawebu.net.

Abstract: The Bachelor's work is dealing with security errors of web applications which could be abused. There are explained the theories of particular attacks, principles of mistake abusing, possible consequences of invading the application from the user's view and concrete methods of web application security. There is also described the developement of safe application for user registering. Testing zone for attack simulating with related information about executing are put on the web address http://ww.ochranawebu.net

Keywords: bezpečnost, aplikace webové, útoky

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2010
  • Supervisor: Filip Rubáček
  • Reader: Filip Malý

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Other references 


Go to top | Current date and time: 17/6/2019 20:58, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz