Ondřej Pavlíček

Bachelor's thesis

Bezpečnost webových aplikací

Web application security
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá bezpečnostními chybami webových aplikací, které mohou být zneužity. Jsou zde vysvětleny teorie jednotlivých útoků, principy zneužití chyb, možné následky napadení aplikace z pohledu uživatele a konkrétní techniky na zabezpečení webové aplikace. V práci je také popsán vývoj zabezpečené aplikace sloužící k evidenci uživatelů. Testovací zóna pro simulování útoků i s teoretickými …viac
Abstract:
The Bachelor's work is dealing with security errors of web applications which could be abused. There are explained the theories of particular attacks, principles of mistake abusing, possible consequences of invading the application from the user's view and concrete methods of web application security. There is also described the developement of safe application for user registering. Testing zone for …viac
 

Kľúčové slová

bezpečnost aplikace webové útoky
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB264

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2010
  • Vedúci: Filip Rubáček
  • Oponent: Filip Malý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Bachelor programme / odbor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika