Bc. Pavel Jevula

Bakalářská práce

Podpora smyslového vnímání u dětí se zrakovým postižením prostřednictvím Montessori materiálu

Support of sensory perception for children with visual impairment trough Montessori materials
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem smyslového vnímání u dětí s těžkým zrakovým postižením. Obsahuje teoretickou část, která zahrnuje kategorizaci zrakového postižení a základní principy Montessori pedagogiky a smyslové výchovy. Cílem empirické části práce bylo zjistit praktické využití Montessori smyslového materiálu u dětí s těžkým zrakovým postižením s důrazem na rozvoj a podporu jejich prostorových …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the development of sensory perception in children with severe visual impairment in. Contains the theoretical part, which includes the categorizations of visual impairment and the basic principles of Montessori education and sensory education. The aim of the empirical part of the thesis was to determine the practical use of Montessori material for children with severe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. et Mgr. Nora Jágerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta