Bc. Radka Quittová, DiS.

Bachelor's thesis

Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmů

The choice of the form of business in terms of income tax
Abstract:
Práce je zaměřena na analýzu právních forem podnikání a na způsob jejich zdaňování z hlediska daně z příjmů. V teoretické části jsou popsány různé formy podnikání, které legislativa České republiky nabízí. V praktické části je provedena komparace způsobu jejich zdaňování a následně navržena optimální forma pro konkrétní podnikatelský subjekt.
Abstract:
The thesis is focused on an analysis of legal forms of business and their mode of taxation in terms of income tax. In the theoretical part there are described various forms of business which are provided by the Czech law. In the practical part there is presented a comparative method of their taxation and subsequently designed an optimal form for the specific business entity.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. Monika Hodinková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Alena Kastnerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting