Theses 

Stanovení hodnoty firmy Mondi Bags Štětí a.s. – Nikola Zelenková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku

Nikola Zelenková

Diplomová práce

Stanovení hodnoty firmy Mondi Bags Štětí a.s.

Anotace: Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty firmy Mondi Bags Štětí a.s. pro benchmarking a budoucí účely, a to k 27. 4. 2018. Práce je koncipována do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část práce se zaměřuje na definici základních pojmů jako hodnota, strategická analýza, finanční analýza, finanční plán a základní metody ocenění. V praktické části je představen oceňovaný podnik, na který je následně aplikována finanční a strategická analýza. Na základě výstupů z analýz je sestaven finanční plán, který je základní kostrou pro ocenění podniku. Vý-sledná hodnota podniku je stanovena pomocí výnosové metody DCF ve variantě entity.

Abstract: The aim of this diploma thesis is an assessment of company value of Mondi Bags Štětí a.s. for benchmarking and future purposes, as of 27th April 2018. The thesis is composed of two parts: theoretical and practical. The theoretical part focuses on a definition of basic concepts such as value, strategic analysis, financial analysis, financial plan and basic valuation methods. In the practical part, a company subjected to evaluation is presented, on which a financial together with strategic analysis are subsequently applied. Based on the results of the analyses, a financial plan is created, which is the major input of the company’s valuation. The resulting value of company is determined by using the DCF yield method in the entity variant.

Klíčová slova: Oceňování podniku, hodnota podniku, strategická analýza, finanční analýza, finanční plán, výnosové metody, metoda DCF equity.Business valuation, value of the company, strategic analysis, financial analysis, financial plan, yielding methods, the DCF equity method.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz