Theses 

Analýza dat a návrh datového skladu pro firmu z oblasti logistiky; Data analysis and proposal of data warehouse for company from logistic business – Jiří Doležálek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jiří Doležálek

Diplomová práce

Analýza dat a návrh datového skladu pro firmu z oblasti logistiky; Data analysis and proposal of data warehouse for company from logistic business

Anotace: Práce se věnuje teorii datových skladů, popisu specifik jejich implementace i pravidel a doporučení pro jejich návrh a realizaci v prostředí Microsoft SQL serveru. na základě reálného projektu, zejména z pohledu analýzy dat a návrhu datového skladu, což jsou současně i cíle práce. Pracuje i s reálným průběhem implementace tohoto návrhu. Datový sklad je v závěrečné části práce hodnocen i z ekonomického hlediska. Celá realizace používá závěry reálného projektu implementace datového skladu, který proběhl ve společnosti, která podniká v logistice.

Abstract: This Diploma Thesis deals with the theory of data warehouses, description of specifics, rules and recommendation of implementation in the environment of Microsoft SQL server. Real project is described, especially of point of data analysis and proposal of the data warehouse, these are targets of the thesis. Moreover, real run of implementation of this proposal, which confirmed feasibility. In the end of the thesis is implementation described from the economical point of view. The project of proposal, analysis and implementation ran the company from logistics business.

Klíčová slova: Datový sklad, DWH, analýza, návrh, realizace, ekonomický pohled, Microsoft SQL server, Data warehouse, analysis, proposal, implementation, economical point of view

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 16:40, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz