Mgr. Marika Kůrová

Master's thesis

Podemos: Analysis of a New Actor in Spanish Politics from the Perspective of the Concept of Party Family

Podemos: Analysis of a New Actor in Spanish Politics from the Perspective of the Concept of Party Family
Anotácia:
V reakci na krizi eurozóny došlo v Evropě ke vzniku nových levicově orientovaných, euroskeptických stran. Tato diplomová práce představuje případovou studii jedné z nich, španělské strany Podemos. Cílem této práce bude na základě konceptů stranické rodiny a populismu blíže určit identitu této strany a zodpovědět výzkumnou otázku, zda je možné stranu Podemos označit jako krajně levicovou? Případně do …viac
Abstract:
In response to the Eurozone crisis, new left-wing, Eurosceptic parties emerged around Europe. This thesis is a single case study of one of them, Spanish political party Podemos. The aim of the thesis will be to analyse the identity of this party making use of the concepts of party family and populism. The thesis will try to answer the following research questions: Can Podemos be classified as far left …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedúci: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Vratislav Havlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií