Theses 

Podemos: Analysis of a New Actor in Spanish Politics from the Perspective of the Concept of Party Family – Mgr. Marika Kůrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Marika Kůrová

Diplomová práce

Podemos: Analysis of a New Actor in Spanish Politics from the Perspective of the Concept of Party Family

Podemos: Analysis of a New Actor in Spanish Politics from the Perspective of the Concept of Party Family

Anotace: V reakci na krizi eurozóny došlo v Evropě ke vzniku nových levicově orientovaných, euroskeptických stran. Tato diplomová práce představuje případovou studii jedné z nich, španělské strany Podemos. Cílem této práce bude na základě konceptů stranické rodiny a populismu blíže určit identitu této strany a zodpovědět výzkumnou otázku, zda je možné stranu Podemos označit jako krajně levicovou? Případně do kterého proudu krajně-levicových stran ji lze zařadit? Konkrétně se bude jednat o jedno-případovou studii. Analýza bude provedena na základě stranických dokumentů a projevů strany na sociálních sítích a v médiích. Přínos této práce spočívá v komplexní analýze nového politického subjektu na španělské politické scéně

Abstract: In response to the Eurozone crisis, new left-wing, Eurosceptic parties emerged around Europe. This thesis is a single case study of one of them, Spanish political party Podemos. The aim of the thesis will be to analyse the identity of this party making use of the concepts of party family and populism. The thesis will try to answer the following research questions: Can Podemos be classified as far left party? In case the answer is yes, into which category of the far left parties does it belong? The research will be carried out analysing party documents and performance of the party on social networks and in the media. The contribution of the thesis lies in provision of a comprehensive analysis of the new political actor in the Spanish politics.

Keywords: Podemos, radical left, populism, Spain, party family, radikální levice, populismus, Španělsko, stranická rodina

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Vratislav Havlík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 18:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz