Michal Sabat

Bakalářská práce

Prevence kriminality na místní úrovni

Crime prevention at the local level
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá prevencí kriminality v České republice se zaměřením na místní úroveň. Teoretická část vymezuje základní pojmy týkající se prevence kriminality, zaměřuje se na znázornění principu fungování prevence kriminality na místní úrovni a představuje vybrané typy preventivních opatření. V teoretické části se poukazuje i na pojem kriminalita a znázorňuje se její vývoj od revoluce doposud …více
Abstract:
This bachelor thesis deals about crime prevention in the Czech Republic with a focus on the local level. The theoretical part defines the basic concepts related to crime prevention, focuses on the representation of the principle of crime prevention at local level, and presents selected types of preventive actions. The theoretical part also defines term criminality and shows devolepement since the revolution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Biedermanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS