Šárka Dobrovolná

Bakalářská práce

Drogová prevence a prevence kriminality ve vybrané obci s rozšířenou působnosti

Drug Prevention and Prevention of Criminality in Selected Municipality with Extended Powers
Anotace:
Bakalářská práce nese název Drogová prevence a prevence kriminality ve vybraném ORP, konkrétně se jedná o ORP Hodonín. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Úvod teoretické části popisuje kriminalitu z obecného hlediska, včetně toho, jak působí na společnost, co je její příčinou a také následkem nebo jaké mohou být druhy kriminality a jak se proti takovým trestným činům můžeme chránit …více
Abstract:
The title of my bachelor thesis is Drug prevention and prevention of criminality in selected municipality with extended powers, specifically it is the town of Hodonín. The thesis is divided into theoretical and practical part. The introducion of theoretical part describes criminality in general including its effect on society, what is its cause and result or what kind of criminality can be and how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivan Princ

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dobrovolná, Šárka. Drogová prevence a prevence kriminality ve vybrané obci s rozšířenou působnosti. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva