Aneta CICHOWSKÁ

Bachelor's thesis

Práce s krajkou v kontextu současného umění a její didaktická transfomace ve výtvarné výchově

Work with lace in the context of contemporary art and its didactic transformation in art education
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá technikou asambláže inspirovanou ručně šitou krajkou a výšivkou. Část teoretické práce se zaměřuje především na samotnou techniku asambláže a její zasazení do kontextu současného moderního umění. Praktická část představuje vlastní výtvarnou tvorbu s využitím techniky asambláže a její následnou interpretaci. Nedílnou součástí je konkrétní metodický postup a scénář výuky na …viac
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the technique of assemblage inspired by hand-sewn lace and embroidery. Part of the theoretical work focuses mainly on the technique of assemblage and its placement in the context of contemporary modern art. The practical part presents its own artistic creation using the technique of assemblage and its subsequent interpretation. An integral part is a specific methodological …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. ak. mal. Margita Titlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CICHOWSKÁ, Aneta. Práce s krajkou v kontextu současného umění a její didaktická transfomace ve výtvarné výchově. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / VV 1O15

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.