Mgr. Kamila Gojná, Ph.D.

Disertační práce

Přirozený a spontánní výtvarný projev dospívajících

Natural and Spontaneous Art of Adolescents
Anotace:
Disertační práce Přirozený a spontánní výtvarný projev dospívajících je zaměřena na poznání výtvarného sebevyjadřování dospívajících. Cílem je napomoci jeho přijetí v přirozené a spontánní podobě v rámci pedagogické praxe. V první části jsou kriticky rozebrány dosavadní poznatky ontogeneze výtvarného projevu a výtvarný projev dospívajících je formulován jako přirozená vývojově daná schopnost. Druhá …více
Abstract:
The Dissertation Natural and Spontaneous Art of Adolescents is focused on cognition the artistic self-expression of adolescents. The goal is to help its adoption in natural and spontaneous form in pedagogical practice. In the first part is critically analyzed the existing knowledge of ontogenesis of artistic expression and the Art of Adolescents is formulated as natural developmentally given ability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Havlíček, doc. Ing. arch. Aleš Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta