Adrian Stec

Diplomová práce

Konstrukce rekuperačního výměníku tepla pro zefektivnění kondenzace paro-plynové směsi

Construction of the Recuperative Heat Exchanger to Streamline the Condensation of the Steam-Gas Mixture
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem bezpečnostní, kondenzační nádoby a návrhem konstrukce vnitřního výměníku tepla. Jedná se o bezpečnostní zařízení kompenzace chladiva primárního okruhu JE tlakovodního reaktoru VVER 1200. V první části práce je popsaná funkce a hlavní části kondenzační nádoby, následně se práce zaměřuje na popis rekuperačních výměníku tepla. Zde je popsána funkce, tvarové …více
Abstract:
This thesis deals about structural design of internal heat exchanger of condensation tank. This condensation tank is a special safety device of primary circuit, which regulates pressure of cooling water. This device is constructed for pressure water reactor VVER 1200. First part of thesis deals about principle of function of condensation tank and main parts of this device. Then are describe function …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Pavel Kolat
  • Oponent: Pavel Milčák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava