Mgr. Pavel Kadeřávek, Ph.D.

Bakalářská práce

Vliv anizotropie chemického posunu na relaxaci jader C-13 v bazích nukleových kyselin

Anotace:
Práce se zabývá posouzením vlivu asymetrie tenzoru chemického stínění na jádrech C-13 v bazích nukleových kyselin na relaxační rychlosti v NMR spektroskopii s ohledem na jejich využití ke studiu dynamiky molekul. Z výsledků vyplývá, že zanedbáním asymetrického charakteru stínícího tenzoru se vnáší do vyhodnocení závažná chyba, která závisí na tvaru molekuly, intezitě magnetického pole a asymetrii stínícího …více
Abstract:
The present work evaluates the effect of asymmetry of the C-13 chemical shielding tensor in the bases of nucleic acids on the relaxation rates in NMR spectroscopy with respect to their use for studies of molecular dynamics. The results show that the neglecting the asymmetry part leads to the significant error, which depends on the shape of the molecule, magnetic field strength, and the asymmetry of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta