Sabina BAJTKOVÁ

Bakalářská práce

Chemické látky stabilizující G-kvadruplexy

Chemicals stabilizing G-quaduplexes
Anotace:
Nukleové kyseliny, které jsou bohaté na guaniny a mají tendenci k tvorbě čtyřvláknových DNA struktur, nazýváme G-kvadruplexy. Stavební jednotkou této struktury jsou G-kvartety, které tvoří planární uspořádání čtyř guaninů spojených Hoogsteenovou vazbou. G-kvadruplex může vytvářet dvě struktury, intramolekulární a intermolekulární. Výskyt G4 byl potvrzený v mnoha významných biologických strukturách …více
Abstract:
Guanine-rich nucleic acid sequences can fold into four-stranded DNA structures that are known as G-quadruplexes. The building blocks of these structures are G-quartets that form into planar arrangements of four guanine bases linked by Hoogsteen hydrogen bond. G-quadruplexes can form two structures - intramolecular and intermolecular. The occurrence of G4 was confirmed in a number of significant biological …více
 

Klíčová slova

G-kvadruplex G-kvartet guanin ligand
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAJTKOVÁ, Sabina. Chemické látky stabilizující G-kvadruplexy. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta