Bc. Tomáš Trkan

Diplomová práce

Brněnský státní soud v letech 1948–1952: Popravení v Brně

The State Court in Brno in the Years 1948–1952: Executed in Brno
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá deseti procesy, konanými před Státním soudem v Brně, v nichž bylo dvanáct osob odsouzeno k trestu smrti a následně v Brně popraveno. Práce začíná nástinem komunistického právního řádu, postavením Státního soudu a jeho oddělení v Brně a vlivem činitelů působících na procesy – Státní prokuraturou, Státní bezpečností a obhajobou. Následně pokračuje konkrétními …více
Abstract:
This master disertation deals with the ten processes, held at the State Court in Brno, in which twelve people were sentenced to death penalty and subsequently executed in Brno. Disertation begins with an outline of the Communist legal system, the status of a State court and its departments in Brno and the influence of factors acting on the processes - State Prosecutor's Office, State security and advocacy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta