Mgr. Kamil Pecháček

Bakalářská práce

Gabriel Rieder a jeho činnost v Protektorátu a poválečném Československu

Gabriel Rieder and his Activities in the Protectorate and the postwar Czechoslovakia
Anotace:
Práce mapuje činnosti "falešného odbojáře" Gabriela Riedera v období Protektorátu Čechy a Morava a poválečné Československé republiky. Gabriel Rieder byl středoškolsky vzdělaný brněnský úředník, užívající akademické a jiné tituly. Po válce se snažil získat ocenění za smyšlenou odbojovou činnost. Cílem práce je poukázat na složitost odborného zpracování témat z období nacistické okupace a třetí republiky …více
Abstract:
This thesis describes the activity of a "false revolt fighter" Gabriel Rieder in the Protectorate of Bohemia and Moravia and the post-war Czechoslovakia. Gabriel Rieder was a secondary-school educated clerk in Brno, who used academic and other esteemed titles. After the war, he tried to get the award for his fictional revolt activities. The aim of this theses is to highlight the complexity of expertized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Břečka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta