Mgr. Ziyad Khuri

Diplomová práce

Concept of Freedom in the Emerging Adulthood: Cross-Cultural Studies between Czech Students and Arab-Israeli Students

Concept of Freedom in the Emerging Adulthood: Cross-Cultural Studies between Czech Students and Arab-Israeli Students
Anotace:
Záměr: tato studie zkoumá koncepce svobody v období vynořující se dospělosti (18 – 25 let) v Českých a Arabsko-Izraelských společenských podmínkách. Metoda: vytvořili jsme dotazník se šedesáti situacemi/případy, které spadají pod jednu klíčovou otázku, a graf normálního rozdělení, kde do prázdného místa každý dotázaný napsal číslo situace/případu. Dotazník byl rozdán 421 dospívajícím studentům z nich …více
Abstract:
Object: this study examines the concept of freedom in the period of emerging adulthood (18-25 years old) with regard to circumstances to Czech and Arab-Israeli social conditions. Method: an own developed questionnaire which contains sixty situations/cases attached to one key question, and a “normal distribution” graph where each respondent fills the number of the situation/case in the empty blanks …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta