Thang Quoc Luong

Diplomová práce

Administrativní budova v Karviné

Office building in Karviná
Anotace:
Obsahem diplomové práce je vypracovaní projektové dokumentace pro provedení stavby administrativní budovy v Karviné. Jedná se o pětipodlažní podsklepený objekt obdélníkového tvaru s kavárnou v posledním nadzemním podlaží. Administrativní část je zastřešená pomocí ploché vegetační střechy a kavárna pomocí ploché střechy s povrchovou úpravou z PVC-P. Součástí diplomové práce je rovněž tepelně technické …více
Abstract:
The main objective of this master thesis is to propose construction work realization documentation of an office building in Karviná. It is a five-storey rectangular building with a cellar and a café on the highest floor above ground. The administrative part of the building is sheltered by a green roof and the café is sheltered by a flat roof with PVC-P coating. Thermal-technical assessment of structural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2021
  • Vedoucí: Jaroslav Solař
  • Oponent: Miloslav Šindel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program:
Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství