Mgr. Alena Kopková

Bakalářská práce

Úloha proteinu p53/47 při stresu endoplazmatického retikula

The role of p53/47 in endoplasmic reticulum stress
Anotace:
Protein p53/47, označován též jako ΔNp53, Δ40p53 nebo p47, je jednou z nejvíce studovaných izoforem nádorového supresoru p53. Této izoformě chybí první transkripčně aktivační doména a vzniká především alternativní iniciací translace z druhého startovacího kodónu mRNA kódující p53. V poslední době je tomuto proteinu připisována významná úloha v regulaci buněčné odpovědi na stres endoplazmatického retikula …více
Abstract:
Protein p53/47, also known as ΔNp53, Δ40p53 or p47, is one of the most studied isoform of tumor suppressor protein p53. This isoform lacks the first transactivation domain and is generated by alternative initiation of translation at the second starting codon of mRNA encoding p53. Recently, the regulation of cellular response under endoplasmic reticulum stress is connected with this isoform. It was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta