Bc. Veronika Dacerová

Diplomová práce

Kognitivně behaviorální přístup v párové terapii

Cognitive Behavioral therapy for couples
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zmapovat současné poznání v oblasti třetí vlny kognitivně behaviorální psychoterapie (KBT) v souvislosti s párovou terapií. Práce je přehledem výsledků 29 studií, které byly zařazeny na základě systematického výběru, na základě boolean operátorů a klíčových slov použitých v databázích EBSCO a Scopus v období let 1998-2018. Analýza vybraných studií přináší odpovědi na otázky …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to map current knowledge in the field of third wave of cognitive behavioral psychotherapy(CBT) in conjunction with couple therapy. This thesis is an overview of the results of 29 studies that were selected based on systematic selection using Boolean operators and keywords in the EBSCO and Scopus databases in the period 1998-2018. Analysis of selected studies brings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. David Havelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma