Theses 

20th Century American Journalism as a Mirror of Society – Bc. Romana Helešicová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Romana Helešicová

Bakalářská práce

20th Century American Journalism as a Mirror of Society

20th Century American Journalism as a Mirror of Society

Anotace: Bakalářská práce se zabývá historií USA zprostředkovanou skrze tisk. Cílem práce je shrnout historii 20. století a vybrat zásadní okamžiky, které byly spojeny s žurnalistikou a zároveň měly dopad na širokou veřejnost. Nastíněna je také společenská atmosféra a situace na novinovém trhu, dále jsou v práci připomenuty významné osobnosti spojené se zmiňovanými událostmi. Na závěr je navrženo, jak lze získanými informacemi obohatit hodiny anglického jazyka na základní škole.

Abstract: This bachelor thesis is focused on a history of the USA mediated through the press. The goal of the thesis is to summarize the history of the 20th century and choose momentous events connected with the journalism which also had an impact on a general public. Furthermore, a social atmosphere and situation on a market are outlined and significant personalities related to mentioned events are reminded. In the end, there are examples how to enrich elementary schools’ English lessons by using gained information.

Keywords: historie USA, noviny, novináři, žurnalistika, 20. století, kultura, světové války, history of the USA, news, journalism, journalists, 20th century, culture, world wars

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: M.A. Michael George
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 02:50, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz