Bc. Romana Helešicová

Bakalářská práce

20th Century American Journalism as a Mirror of Society

20th Century American Journalism as a Mirror of Society
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá historií USA zprostředkovanou skrze tisk. Cílem práce je shrnout historii 20. století a vybrat zásadní okamžiky, které byly spojeny s žurnalistikou a zároveň měly dopad na širokou veřejnost. Nastíněna je také společenská atmosféra a situace na novinovém trhu, dále jsou v práci připomenuty významné osobnosti spojené se zmiňovanými událostmi. Na závěr je navrženo, jak lze získanými …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on a history of the USA mediated through the press. The goal of the thesis is to summarize the history of the 20th century and choose momentous events connected with the journalism which also had an impact on a general public. Furthermore, a social atmosphere and situation on a market are outlined and significant personalities related to mentioned events are reminded …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: M.A. Michael George
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta